Woningcorporatie Ons Huis

FPS Bouw heeft namens één van haar vaste opdrachtgevers, woningcorporatie Ons Huis, meerdere woongebouwen brandveilig gerenoveerd. Bij diverse woongebouwen van Ons Huis hebben we verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren. Hier vindt u een overzicht de door ons uitgevoerde projecten. Een aantal projecten worden apart, op een eigen pagina, uitvoerig uitgelicht. 

Wie is de woningcorporatie Ons Huis? 

Ons Huis zorgt ervoor dat mensen, met name degenen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien, goed kunnen wonen in betaalbare huizen en in een leefbare buurt. Daarom is Ons Huis continu bezig om de woningen te verbeteren. Vaak zijn dit kleine aanpassingen, maar soms ook grootschalige renovaties of zelfs projecten van sloop en nieuwbouw van hele wijken. 
Ons Huis kiest voor een persoonlijke benadering en gaat actief met klanten in gesprek. Dat betekent dat ze duidelijk zijn over wat klanten mogen verwachten en dat ze aan deze verwachtingen voldoen.

De zorg voor de medemens is de belangrijkste drijfveer voor Ons Huis. Inmiddels bezit Ons Huis ruim 5.000 woningen verspreid over Enschede, waarin ze 12.000 mensen een thuis bieden.

De woningen waar wij aan het werk mochten

We hebben bij de volgende gebouwen werkzaamheden mogen uitvoeren. 

•    Woonzorgcentrum Broekheurnestede, Enschede
•    72 woningen aan de Mekkelholt, Dr. A.H.J. Coppesstraat, Enschede 
•    Woningen Tuindorp Jasmijnstraat, Enschede
•    Woningen Malangstraat / Brinkstraat, Enschede
•    Woningen Ribbelt, Enschede
•    Ariensstaete/ Lijsterstraat 30, Enschede
•    Appartementen Walstraat, Enschede
•    16 woningen het Magazijn de Bleekerij, Enschede
•    Kantoorgebouw Mediant, Enschede
•    10 seniorenwoningen Ypelobrink, Enschede
•    Woongebouw Dollardstraat, Enschede
•    Ambiq Anne Reyvaanweg 54 – 56 58, Hengelo
•    Ambiq Sabina Klinkhamerweg 31-41, Hengelo

Welke werkzaamheden hebben we uitgevoerd? 

Bij de verschillende woongebouwen hebben we diverse brandveiligheidswerkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben we woningvoordeuren en gangdeuren vervangen door brandwerende deuren, kozijnen en glas vervangen en leidingdoorvoeren brandwerend afgewerkt. 

Waarmee hebben we Ons Huis geholpen? 

Ons Huis is een opdrachtgever waar we vaker werkzaamheden mogen uitvoeren. Zij waarderen met name het contact en de communicatie met hen en de bewoners. Maar ook het goed overzien van het proces, waar we ons in het proces bevinden en of er bijgestuurd moet worden. De communicatie hierin en het proactief meedenken en zaken oplossen wordt erg gewaardeerd door deze opdrachtgever!

Share our website