Brandwerende deuren en kozijnen

Brandwerende deuren en kozijnen

Een bestaand pand brandveilig verbouwen brengt andere uitdagingen met zich mee dan nieuwbouw. Daarbij verschilt de werkwijze rondom het upgraden of vervangen van brandwerende deuren en kozijnen.

Weloverwogen en grondig te werk gaan is hierbij van belang, een deur is immers een grote opening in de brandscheiding. Een deur die niet voldoende brand- en rookwerend is, of niet goed sluit, kan desastreuse gevolgen hebben voor alle bewoners of aanwezigen van het pand. We doorlopen daarom de volgende stappen:
  • We (laten) beoordelen of de deur en het kozijn voldoende brandwerend zijn
  • Bepalen of ze verbeterd kunnen worden met extra brandwerende voorzieningen.
  • Bepalen of ze eventueel vervangen moeten worden.
  • Onze vakmannen komen de deur en het kozijn vervangen of aanpassen.
  • De klanten krijgen een certificaat of onderbouwing dat aan de eisen is voldaan.
  • De bewoners of aanwezigen zijn beschermt tegen de gevolgen van brand
Per jaar plaatsen we honderden brandwerende deuren in diverse gebouwen. Zelfsluitende deuren met een deurdranger, voorzien van kleefmagneet, of een vrijloopdeurdranger die ervoor zorgt dat (bij brand) de deur dicht valt. Meestal plaatsen we de deuren in bestaande gebouwen waar we zorgen voor de complete brandveiligheid. Dus ook het vervangen of aanpassen de kozijnen komt dan vaak aan de orde. Onze vakmannen zijn veelzijdig en vakkundig, waardoor ze in staat zijn om deze afwisselende werkzaamheden goed en discreet uit te voeren.          
 
Share our website